POVEDZTE NÁM SVOJ PRÍBEH A VYHRAJTE ÚPLNÚ PREMENU!
ODOSLAŤ FOTOGRAFIU

Pomôžte nám a podeľte sa o úžasné výsledky dosiahnuté pomocou produktu RENU 28 s celým svetom. Môžete tak vyhrať „Jedinečný zážitok z produktu RENU28“. Povedzte nám svoj príbeh už dnes!

DO YOU RENU?


Zapojte sa do súťaže spoločnosti ASEA LLC s názvom „Do You Renu“ a môžete vyhrať skvelú cenu „Jedinečný zážitok z produktu RENU 28“. Stačí sa odfotografovať pred použitím produktu RENU 28 a po ňom.


Keď sa budete fotografovať PRED použitím produktu, nezabudnite, aby bola fotografia zaostrená, jasná a aby sa jednoducho kopírovala. Potom použite produkt! Nanášajte produkt RENU 28 dvakrát denne na tvár a iné problémové oblasti, ktoré ste odfotografovali, a robte to minimálne 28 dní. Po 28 dňoch znovu odfotografujte tú istú oblasť a snažte sa čo možno najviac priblížiť pôvodnej fotografii. Odošlite obidve svoje fotografie nižšie. Nemôžeme sa dočkať, aké úžasné výsledky sa vám podarí priamo dosiahnuť.

Výkonný tím spoločnosti ASEA vyberie niekoľkých účastníkov a požiada verejnosť, aby vybrala svojho favorita. Víťaz získa letenku a ubytovanie v hoteli v Salt Lake City, ako aj luxusný wellness výlet, fotografovanie profesionálnym fotografom, výlet do najmodernejšieho výrobného zariadenia spoločnosti ASEA a večeru so zakladateľmi spoločnosti. Veľká cena môže byť vaša, jedinou otázkou je: „Do you RENU?“ODOŠLITE SVOJE FOTOGRAFIE PRED POUŽITÍM PRODUKTU A PO ŇOM

BETINGELSER OG VILKÅRKampaň „Do You RENU“ spoločnosti ASEA prebieha do 31. augusta 2014. Víťazi dostanú oznámenie e-mailom po 30. septembri. Účastníci musia odoslať fotografiu PRED použitím produktu a PO ňom, aby mohli byť zaradení a získať veľkú cenu. Spoločnosť ASEA si vyhradzuje právo diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka, ak sa fotografie budú výrazne líšiť alebo javiť ako akýmkoľvek spôsobom upravované. Ak chcú byť účastníci akceptovaní, musia dodržiavať tieto pokyny.

Odmena „Jedinečný zážitok z produktu RENU 28“ pozostáva z bezplatnej rezervácie hotela a letenky pre jednu osobu. Víťazi absolvujú wellness výlet, úpravu vrátane vlasov, výlet spojený s kozmetickým ošetrením a nákupmi, ako aj fotografovanie s profesionálnym fotografom. Vybraný víťaz tiež vyhrá výlet do výrobného zariadenia spoločnosti ASEA a exkluzívnu večeru so zakladateľmi spoločnosti. Ďalšie informácie si prečítajte v podmienkach inšpirujúceho výletu spoločnosti ASEA.

 Ak sa chcete zúčastniť tejto reklamnej kampane, nemusíte byť spolupracovníkom spoločnosti ASEA LLC. Spolupracovníci a preferovaní zákazníci sú však pozvaní, aby sa zúčastnili. Účastníci musia mať aspoň 18 rokov. Odoslaním týchto fotografií a svojho príbehu poskytujete spoločnosti ASEA LLC a jej pobočkám súhlas na ich použitie v marketingových materiáloch, ako sú letáky, brožúry a iné publikácie. Účastníci môžu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu svoj súhlas stiahnuť.